Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:305. Error 9: Invalid character

S? l??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay29
mod_vvisit_counterHm qua61
mod_vvisit_counterTrong tu?n199
mod_vvisit_counterTu?n tr??c423
mod_vvisit_counterTrong thng1890
mod_vvisit_counterThng tr??c4884
mod_vvisit_counterT?t c?827462

Hiện có: 3 khách online
Hm nay: 26/11/2020 - 01:52
Gi?i thi?u
Viết bởi Administrator    Chủ nhật, 15 Tháng 9 2013 03:32    PDF. In Email

Qu v? v cc b?n ??ng nghi?p ??a ch?t th?y v?n thn m?n !

CanhTrang WEB c?a H?i ??a ch?t th?y v?n Vi?t nam chnh th?c ra m?t b?n ??c.

??a ch?t th?y v?n l m?t trong l?nh v?c c?a khoa h?c v? tri ??t chuyn nghin c?u s? hnh thnh, phn b? v v?n ??ng c?a n??c d??i ??t, nghin c?u m?i quan h? gi?a n??c d??i ??t v?i n??c m?t, n??c kh quy?n v v?i mi tr??ng xung quanh.

H?i ??a ch?t Th?y v?n Vi?t Nam (vi?t t?t ti?ng Vi?t : ?CTV, ti?ng Anh : VAH) l m?t t? ch?c x h?i - ngh? nghi?p t? nguy?n c?a nh?ng t? ch?c, c nhn ho?t ??ng trong chuyn ngnh ??a ch?t Th?y v?n. H?i ??a ch?t Th?y v?n l H?i thnh vin c?a T?ng H?i ??a ch?t Vi?t Nam v Lin hi?p cc H?i KH v KT Vi?t Nam ho?t ??ng trong khun kh? php lu?t Nh n??c C?ng ha x h?i ch? ngh?a Vi?t Nam v theo ?i?u l? H?i.

M?c ?ch c?a H?i l t?p h?p ?on k?t r?ng ri nh?ng ng??i ho?t ??ng trong chuyn ngnh ??a ch?t Th?y v?n (?i?u tra ?nh gi n??c d??i ??t) nh?m gip ?? nhau pht huy ti n?ng v tr tu?, nng cao trnh ?? chuyn mn, ??o ??c ngh? nghi?p c?ng hi?n cho s? nghi?p cng nghi?p ha v hi?n ??i ha ??t n??c, gp ph?n xy d?ng n??c Vi?t Nam giu m?nh, x h?i cng b?ng, dn ch?, v?n minh. Cng dn Vi?t Nam lm cng tc ??a ch?t Th?y v?n ho?c c lin quan ??n ngnh ngh? ??a ch?t Th?y v?n, c ?i?u ki?n tham gia th??ng xuyn vo cc ho?t ??ng c?a H?i, t? nguy?n lm ??n gia nh?p H?i, ??u c th? ???c xem xt k?t n?p l h?i vin c?a H?i ??a ch?t Th?y v?n Vi?t Nam. Cng dn Vi?t Nam ? trong v ngoi n??c, c hi?u bi?t v? ngnh ??a ch?t Th?y v?n, c nhi?t tnh ?ng gp cho H?i, cng nh?n ?i?u l? H?i c th? ???c xem xt l h?i vin lin k?t.

Website c?a H?i l n?i cung c?p nh?ng thng tin t?ng h?p ho?t ??ng c?a H?i, n?i cung c?p nh?ng sch bo, bi gi?ng, gio trnh, cc cng trnh khoa h?c, cc lu?n n Ti?n s?, lu?n v?n Th?c s? v? cc l?nh v?c ti nguyn n??c d??i ??t v cc l?nh v?c khoa h?c lin quan.

R?t mong nh?n ???c s? h?p tc c?a qu v? v ??ng nghi?p.

Hy qu?ng b r?ng ri website dctvvn.gov.vn, cung c?p nhi?u  tin, bi, ?nh, videoclip, gp , th?o lu?n, trao ??i kinh nghi?m v ??t k?t n?i  dctvvn.gov.vn  vo cc website  khc. Quan tm h? tr? v? tinh th?n, ph??ng ti?n, trang thi?t b?, ti chnh tr?c ti?p ho?c gin ti?p cho trang web v cho H?i.

Nhn d?p ra m?t trang WEB c?a H?i ?CTV v nhn d?p ??u n?m Tn Mo, chng ti xin g?i ??n cc H?i vin, cc b?n ??ng nghi?p, cc qu v? ??c gi? l?i chc n?m m?i s?c kh?e, an khang th?nh v??ng.

Chn thnh cm ?n Lin ?on QH v ?T ti nguyn n??c mi?n B?c, Tr??ng ??i h?c M? - ??a ch?t v cc b?n c?ng tc vin ? nhi?t tnh gip ?? k? thu?t cho website.

Ch? T?ch  H?i ?CTV Vi?t Nam

PGS TS ?on V?n Cnh

 ??a ch? lin h?:

??a ch? V?n phng H?i: S? 10, ng 42, ph? Tr?n Cung, ph??ng Ngh?a Tn, qu?n C?u Gi?y, thnh ph? H N?i.

- Ch? t?ch H?i : 0903422671, email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ??a ch? email ny ? ???c b?o v? t? spam bots, b?n c?n kch ho?t Javascript ?? xem n.

- PCT kim TTK :  0913546004, email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


Mục mới hơn: