Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:305. Error 9: Invalid character

S? l??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay129
mod_vvisit_counterHm qua469
mod_vvisit_counterTrong tu?n2403
mod_vvisit_counterTu?n tr??c5341
mod_vvisit_counterTrong thng12388
mod_vvisit_counterThng tr??c7717
mod_vvisit_counterT?t c?885557

Hiện có: 11 khách online
Hm nay: 18/06/2021 - 06:01
Thứ sáu, 25 Tháng 4 2014 04:10    In Email

NH?NG V?N ?? M?I TRONG  PHN C?P TI NGUYN V TR? L??NG N??C D??I ??T

?ON V?N CNH

1. M? ??u

Phn c?p ti nguyn v tr? l??ng n??c d??i ??t l m?t khi ni?m ? ???c s? d?ng t? nh?ng n?m ba m??i c?a th? k? tr??c nh?ng cho ??n nay v?n cn l v?n ?? m?i, th??ng xuyn ???c p d?ng nh?ng v?n ch?a c nh?ng h??ng d?n c? th?. Trong cng tc ?i?u tra, ?nh gi, ph duy?t ti nguyn v tr? l??ng n??c d??i ??t ph?i ??a ra ???c con s? tr? l??ng b?ng bao nhiu, ?? tin c?y c?a con s? ti nguyn v tr? l??ng ? l nh? th? no? ?? tin c?y c?a nh?ng con s? ? th? hi?n b?ng c?p ti nguyn v tr? l??ng do m?t h?i ??ng c th?m quy?n ph duy?t.

Phn c?p ti nguyn v tr? l??ng n??c d??i ??t l phn chia ti nguyn v tr? l??ng ? ???c th?m d v ?nh gi ra lm cc c?p b?c c ?? tin c?y khc nhau. ?? tin c?y c?a con s? ti nguyn v tr? l??ng ph?i d?a vo hng lo?t cc tiu ch. Hi?n nay trn th? gi?i ch?a c m?t b?ng phn c?p ti nguyn v tr? l??ng n??c d??i ??t th?ng nh?t, m?i n??c c m?t quy ??nh ring. ? Vi?t Nam cho ??n nay ?ang s? d?ng b?ng h??ng d?n phn c?p tr? l??ng n??c d??i ??t ???c p d?ng ? Lin X t? nh?ng n?m b?y m??i c?a th? k? tr??c (b?n h??ng d?n ban hnh  n?m 1978).  Nh?ng hi?n nay ? n??c C?ng ha Lin bang Nga c?ng ? ban hnh B?ng phn c?p tr? l??ng v ti nguyn ND? m?i. C? th?, ngy 30/7/2007 B? Ti nguyn Thin nhin C?ng ha Lin bang Nga ? ban hnh km theo quy?t ??nh s? 195 ngy 30 thng 7 n?m 2007 v? Phn c?p tr? l??ng v ti nguyn d? bo n??c u?ng, n??c k? thu?t v n??c khong. V n?m 2006 gi?a C?ng ha Lin bang Nga v cc n??c ph??ng Ty trong ?y ban Chu?n m?c Bo co tr? l??ng khong s?n qu?c t? (CRIRCO) ? c s? bn b?c, th?a thu?n v? l?nh v?c ny. N?m 2011 C?ng ha Lin bang Nga ? gia nh?p t? ch?c qu?c t? ny.

S? phn c?p tr? l??ng v ti nguyn khong s?n c?ng nh? tr? l??ng n??c d??i ??t ? Nga (Russian code) [6,7,8] so v?i cc b?ng phn c?p tr? l??ng v ti nguyn khong s?n c?a cc n??c ph??ng Ty (CRIRSCO template) c nh?ng n?i dung gi?ng nhau v khc nhau [1,2,3,4].

C? s? c?a cc b?ng phn c?p ti nguyn v tr? l??ng c?a cc n??c ph??ng Ty (International Reporting Template of the Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards 2006, 2013) d?a trn s? phn b? c?a m?, kh? n?ng ti?p c?n ti li?u v y?u t? kinh t?.

Ng??c l?i, ? Nga vi?c phn c?p ti nguyn v tr? l??ng khong s?n ???c pht tri?n t? n?m 1960 ? Lin X c? v b?ng phn c?p ti nguyn v tr? l??ng n??c d??i ??t m?i nh?t cng b? n?m 2007 ???c d?a vo k?t qu? cng tc th?m d n??c d??i ??t, k?t qu? tnh ton v d? bo ti nguyn v tr? l??ng khai thc.

? Vi?t Nam, ngy 07/6/2006 B? Ti nguyn & Mi tr??ng c?ng ? ban hnh Quy?t ??nh s? 06/2006/Q?-BTNMT v? Phn c?p tr? l??ng v ti nguyn khong s?n r?n.

Nh? v?y, r rng l ? ??n lc ? Vi?t Nam c?n s?m ban hnh b?ng phn c?p tr? l??ng v ti nguyn n??c d??i ??t (n??c ng?m) ?? gip cho cng tc ?i?u tra ?nh gi n??c d??i ??t m?t cch th?ng nh?t.

Nh?ng nghin m?i v? l thuy?t c?ng nh? th?c ti?n trnh by d??i ?y l m?t trong nh?ng s?n ph?m tr?ng tm c?a ?? ti KC.08.06/11-15 chng ti ?ang th?c hi?n

Tr??c h?t chng ti ?i?m ng?n g?n nh?ng quy ??nh m?i nh?t v? phn c?p tr? l??ng v ti nguyn n??c ? Lin bang Nga v cc n??c ph??ng Ty ?? chng ta tham kh?o.

2. Phn c?p tr? l??ng v ti nguyn d? bo n??c ???i ??t c?a Lin bang Nga [7,8]

Tr? l??ng n??c u?ng, k? thu?t v n??c khong theo m?c ?? nghin c?u ??a ch?t ??a ch?t th?y v?n ???c phn ra lm c?p A, B, C1 v C2.

C? s? ?? phn c?p tr? l??ng ra lm cc c?p l:

+ m?c ?? nghin c?u v? c?u t?o ??a ch?t v ?i?u ki?n ?CTV di?n tch nghin c?u hay m? n??c;

+ m?c ?? nghin c?u ch?t l??ng n??c d??i ??t theo m?c ?ch s? d?ng;

+ kh? n?ng xc l?p ??i phng h? v? sinh;

+ m?c ?? nghin c?u cc thng s? ?CTV, quy?t ??nh ??n ?? chnh xc c?a con s? tr? l??ng;

+ m?c ?? nghin c?u v ?? tin c?y xc ??nh cc ngu?n hnh thnh tr? l??ng n??c d??i ??t;

+ s? c m?t hay khng cc cng trnh khai thc n??c ?ang ho?t ??ng;

+ s? c m?t hay khng m?ng monitoring n??c d??i ??t trong bi gi?ng.

Chi ti?t v? cc c?p tr? l??ng xin ???c xem trong cc ti li?u tham kh?o km theo.

Ti nguyn d? bo n??c u?ng, n??c k? thu?t v n??c khong theo m?c ?? tin c?y c th? phn ra lm:

Ti nguyn d? bo c?p P1

Ti nguyn d? bo c?p P2

Ti nguyn d? bo c?p P3

Ti nguyn d? bo c?p P1 ???c tnh ton v?i m?c ?ch lm c? s? ?? xem xt kh? n?ng t?ng cao tr? l??ng khai thc trn di?n tch m? ? ???c th?m d v ?nh gi hay l ?? lm c? s? ?? ??a m? n??c m?i vo khai thc s? d?ng. ?nh gi ti nguyn s? bo c?p P1 ???c th?c hi?n trn c? s? phn tch nh?ng ti li?u v? ??a ch?t - ??a ch?t th?y v?n, th?y v?n v ti li?u khc hi?n c t? qu trnh ?i?u tra tr??c ?y. Ti nguyn d? bo c?p P1 ???c tnh ton b?ng ph??ng php th?y ??ng l?c ??i v?i d?ng cng trnh khai thc m ph?ng d??i d?ng phn b? ???ng th?ng hay theo di?n, c?ng nh? theo gi tr? modul ti nguyn d? bo, hay s? d?ng ph??ng php cn b?ng.

Ti nguyn d? bo c?p P2 ???c tnh ton theo t?ng ch?a n??c, ph?c h? ch?a n??c, ??i ch?a n??c v?i m?c ?ch lm lm c? s? pht hi?n m? n??c d??i ??t trong gi?i h?n cc c?u trc ??a ch?t th?y v?n ? c?p ?? khc nhau, theo thung l?ng sng ho?c theo lnh th? hnh chnh khc nhau.  C? s? ?? tnh ton ti nguyn d? bo P2 l ti li?u ?o v? l?p b?n ?? t? l? trung bnh, c?ng nh? c th? d?a vo thng tin t? cc cng tc ?i?u tra ??a v?t l, th?y ??a ha, th?m d ??a ch?t v cc cng tc ?i?u tra khc. Ti nguyn d? bo c?p P2 ???c tnh ton b?ng ph??ng php th?y ??ng l?c ?ng v?i s? ?? b? tr cng trnh khai thc ???c m ph?ng ha hay b?ng ph??ng php chuyn gia. Ti nguyn d? bo c?p P1 v P2 ???c s? d?ng ?? ?nh gi nhu c?u chung v? ti nguyn n??c khi l?p lu?n s? ?? s? d?ng t?ng th? v b?o v? ti nguyn n??c.

Ti nguyn d? bo c?p P3 ???c tnh ton ?? ?nh gi ti?m n?ng n??c c?a lnh th? trong gi?i h?n m?t c?u trc ??a ch?t th?y v?n ? cc c?p ?? khc nhau, trong gi?i h?n m?t ??a ph??ng ?? xc l?p cng tc di?u tra ?nh gi v?i m?c ?ch pht hi?n m? n??c. Tnh ton ti nguyn d? bo P3 d?a vo ti li?u l?p b?n ?? ?CTV t? l? nh?, ho?c trn c? s? nh?ng ti li?u ??a ch?t - ??a ch?t th?y v?n s?n c. Tnh ton ti nguyn d? bo c?p P3 ???c ti?n hnh khng c?n rng bu?c ??n m?t ??i t??ng c? th? no.

3. Phn c?p tr? l??ng khong s?n ? cc n??c ph??ng Ty

?y ban v? Chu?n m?c qu?c t? bo co ti nguyn khong s?n (Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards-CRIRSCO) ???c thnh l?p n?m 1994 b?i m?t nhm cc nh khoa h?c ??i di?n cho cc n??c Australia (JORC), Canada (CIM), Chile (UB qu?c gia), Chu u (PERC), Nam M? (SAMREC) v Hoa K? (SME).

N?m 1997, n?m thnh vin c?a nhm ny ? ??t ???c th?ng nh?t v? hai s? phn c?p chnh tr? l??ng v ti nguyn khong s?n v tn g?i cc c?p tr? l??ng khong s?n t??ng ?ng l tr? l??ng khong s?n ?o ???c (Measured), tnh ton ???c (Indicated), ?? xu?t ???c (Inferred)  v ti nguyn ch?ng minh ???c (Proved), ti nguyn c th? d? bo ???c (Probable).

Tiu b?n m?u qu?c t? v?  bo co v? k?t qu? th?m d, ti nguyn khong s?n v tr? l??ng khong s?n (The International Template for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Mineral Reserves ) tch h?p cc tiu chu?n t?i thi?u ???c p d?ng trong bo co qu?c gia trn ton th? gi?i v?i cc khuy?n ngh? v h??ng d?n cho cc bo co thng tin v? k?t qu? th?m d, ti nguyn khong s?n v tr? l??ng khong s?n.

M?t cu?c h?p ti?p t?c trong ? Cairns trong n?m 2002  thnh l?p m?t  ?y ban Chu?n m?c qu?c t? bo co ti nguyn khong s?n (CRIRSCO) bao g?m cc nhm nng c?t cc n??c thnh vin. Sau ?, t?i Reston VA, thng 10 n?m 2003, CRIRSCO ??ng cng b? m?u qu?c t? bo co ny ?? lin h? v?i  cc ?y ban khc lin quan ??n cc tiu chu?n phn c?p tr? l??ng v ti nguyn khong s?n. Cho ??n nay ? cng b? m?u bo co chu?n qu?c t? n?m 2013 [1].

N?m 2006,  ?y ban v? chu?n m?c  bo co v? ti nguyn khong s?n (CRIRSCO) v ?y ban qu?c gia v? ti nguyn khong s?n c ch c?a Lin bang Nga (??? - ??????????????? ???????? ?? ??????? ???????? ??????????) ? c nh?ng cu?c g?p g? ?? tm hi?u v th?a thu?n nh?ng v?n ?? c? b?n trong s? phn c?p ti nguyn v tr? l??ng khong s?n, trong ? bao g?m c? ti nguyn n??c d??i ??t. Hai bn ? ra ???c b?n ghi nh? ???c k vo ngy 22 thng 10 n?m 2008 [2,5]. Trong b?n ghi nh? ?y, hai bn ? phn tch s? lin k?t gi?a hai b?ng phn c?p ti nguyn v tr? l??ng c?a Nga (Russian code) v c?a cc n??c ph??ng Ty (CRIRSCO template).

T?i H?i ngh? th??ng nin n?m 2011, Nga ? ???c ch?p nh?n nh? m?t thnh vin c?a CRIRSCO.

Hai bn th?y c?n thi?t ph?i ??t ???c m?c tiu hi ha v? cc v?n ??:

  1. Th?a thu?n v? giai ?o?n th?m d v phn c?p tr? l??ng;
  2. Xc ??nh tr? l??ng v ti nguyn - c ?i?u kho?n ring;
  3. Xc ??nh nhi?m v? kinh t? v k? thu?t;
  4. Cho php ??n gi?n ha s? ph?c t?p v? ??a ch?t nh? th? no;
  5. Xc ??nh ng??i c th?m quy?n ? Nga v qu?c t? v? cc th?a thu?n.

Cc v?n ?? ? th?o lu?n:

$1      C lin k?t ???c hay khng v? giai ?o?n th?m d; phn c?p tr? l??ng, ti nguyn khong s?n.

$1      Lm th? no ?? c th? g?n k?t hai h? th?ng?

$1      Cc nguyn t?c th?m d c khc nhau khng, hay chng ch? ??n gi?n l cc thu?t ng? khc nhau?

$1      V? cc giai ?o?n th?m d c?n th?ng nh?t ? m?i n?i trn th? gi?i?

$1      Cc khi ni?m v? c?p tr? l??ng v cc giai ?o?n ph?i t??ng ??ng?

Cu?i cng hai bn ? th?y s? t??ng ?ng gi?a hai b?ng phn c?p v ??ng ??n gi?n ha s? lin k?t gi?a hai b?ng phn c?p tr? l??ng nh? sau:

Trong ?:

C?p A, B:        Tr? l??ng ?o ???c (measured);

C?p B, C1:      Tr? l??ng tnh ton ???c (indicated)

C?p C2:           Tr? l??ng ?? xu?t ???c (inferred)

C?p P1:           Ti nguyn d? bo (Mineral Reserves), k?t qu? th?m d (exploration results)

C?p P2, P3:     K?t qu? th?m d (exploration results)

T? nh?ng phn tch ? trn, chng ta th?y tuy cn c nh?ng khi ni?m, thu?t ng? ch?a th?ng nh?t gi?a hai b?ng phn c?p. Nh?ng thu?t ng? resources - reserves hay ?????? ??????? c?ng ???c s? d?ng trong nh?ng ng? c?nh khc nhau.

Bi bo ny ?? xu?t nh?ng tiu ch phn c?p, v b?ng phn c?p tr? l??ng v ti nguyn n??c d??i ??t cho hon c?nh c? th? vng nghin c?u c?a ?? ti KC08.06/11-15 l vng ??ng b?ng B?c B? v ??ng b?ng Nam B?. Cc ?? ngh? v? tiu ch phn c?p v k?t qu? ?ng d?ng ny nh?m gp ph?n ?i ??n m?t b?ng phn c?p tr? l??ng v ti nguyn n??c d??i ??t th?ng nh?t ? Vi?t Nam.

4. Tiu ch phn c?p tr? l??ng v ti nguyn n??c d??i ??t ? Vi?t Nam

4.1. Tiu ch v? m?c ?? ?i?u tra m? n??c d??i ??t

M?t trong nh?ng tiu ch c?n ph?i tnh ??n khi phn c?p tr? l??ng v ti nguyn n??c d??i ??t l m?c ?? chi ti?t ?i?u tra ?nh gi m? n??c d??i ??t. M?c ?? ?i?u tra cng chi ti?t th con s? tr? l??ng v ti nguyn ???c xc ??nh c ?? tin c?y cng cao, tr? l??ng v ti nguyn n??c d??i ??t ???c x?p vo c?p cao h?n.

4.2. Tiu ch v? ?? tin c?y c?a con s? tr? l??ng v ti nguyn n??c d??i ??t

?? tin c?y c?a con s? tr? l??ng v ti nguyn ???c quy?t ??nh b?i ?? tin c?y gi tr? cc thng s? tnh ton nh?n ???c trong qu trnh ?i?u tra.

Con s? tr? l??ng n??c d??i ??t ???c x?p vo c?p cao (A ho?c B) ph?i d?a vo s? li?u khai thc hay b?m ht n??c di ngy, d?a trn nh?ng k?t qu? tnh ton v?i gi tr? cc thng s? nh?n ???c b?ng ti li?u ht n??c th nghi?m chm. Ht n??c cng di ngy, m?t ?? ?i?m th nghi?m cng dy, th?i gian quan tr?c v? s? bi?n ??i cc thng s? tr? l??ng v m?c n??c ??ng cng di ngy th con s? tr? l??ng c ?? tin c?y cng cao. V d? con s? tr? l??ng c?p A ch? ???c ph duy?t d?a vo con s? tr? l??ng ?ang ???c khai thc, con s? tr? l??ng theo ti li?u ht n??c khai thc th?, khai thc th nghi?m trong vng ?ang c cng trnh khai thc, trong vng c ?i?u ki?n ??a ch?t th?y v?n ??n gi?n l t?ng ch?a n??c l? h?ng trong cc thnh t?o b? r?i, trong khi ?i?u ki?n ??a ch?t th?y v?n ? ???c lm sng t? t??ng t?n, ngu?n hnh thnh tr? l??ng ? bi?t r v ch?t l??ng n??c ? ???c nghin c?u ??n m?c d? bo ???c s? bi?n ??ng c?a cc ch? tiu ch?t l??ng n??c theo th?i gian khai thc tnh ton.

4.3. Tiu ch v? ?? chnh xc khi xc ??nh cc ngu?n hnh thnh tr? l??ng

Ngu?n hnh thnh tr? l??ng n??c d??i ??t ty thu?c vo ?i?u ki?n trn bin c?a t?ng ch?a n??c. Trong tnh ton tr? l??ng n??c d??i ??t c th? c ?i?u ki?n bin lo?i I, ?i?u ki?n bin lo?i II v ?i?u ki?n bin lo?i III. T?t c? nh?ng ?i?u ki?n bin nu trn quy?t ??nh ??n cc ngu?n hnh thnh tr? l??ng n??c d??i ??t.

Cc ngu?n hnh thnh tr? l??ng cng ???c lm sng t? bao nhiu, cng ??nh l??ng bao nhiu th con s? tr? l??ng ???c x?p vo c?p c ?? tin c?y cng cao b?y nhiu.

3.4. Tiu ch v? ?? tin c?y xc ??nh ch?t l??ng n??c v d? bo bi?n ??i ch?t l??ng n??c

Ch?t l??ng n??c ?ng m?t vai tr quan tr?ng trong vi?c xc ??nh kh? n?ng khai thc c?a ngu?n n??c ?. ?? tin c?y c?a c?p tr? l??ng ph?i ???c th?a mn b?i ?? tin c?y v? hi?u bi?t ch?t l??ng n??c.

Kh? n?ng v c??ng ?? v?n ??ng c?a n??c ??n cc cng trnh khai thc ???c xc ??nh b?i ?i?u ki?n bin c?a t?ng ch?a n??c, s? c m?t c?a dng ch?y t? nhin, l?u l??ng c?a cng trnh khai thc v cc y?u t? khc. Khi khng c dng ch?y t? nhin (v d? trong b?n n??c d??i ??t) th cc lo?i n??c c thnh ph?n khng ??t tiu chu?n s?m mu?n th? no c?ng s? b? li ko ??n cc l? khoan khai thc. Cn khi c dng ch?y t? nhin, th ni chung n??c khng ??t tiu chu?n c th? khng b? li ko ??n cc l? khoan, n?u nh? hnh ph?u h? th?p m?c n??c c?a cng trnh khai thc khng lan ??n ??i pht tri?n c?a cc lo?i n??c x?u ?y.

?? d? ?on ch?t l??ng n??c d??i ??t c?n: 1) xc ??nh kh? n?ng li ko cc lo?i n??c c thnh ph?n khng ??t tiu chu?n ??n cng trnh khai thc; 2) xc ??nh th?i gian xm nh?p c?a nh?ng ph?n t? ??u tin c?a lo?i n??c ?y vo cng trnh khai thc v 3) kh? n?ng thay ??i ch?t l??ng n??c d??i ??t theo th?i gian. Nhi?m v? th? hai v th? ba ch? c?n gi?i quy?t trong tr??ng h?p ? xc ??nh ???c kh? n?ng li ko cc lo?i n??c khng ??t tiu chu?n ??n cng trnh
khai thc.

Nh?ng bi ton trn ???c gi?i b?ng nhi?u ph??ng php khc nhau. Trong ?i?u ki?n ??a ch?t thu? v?n ph?c t?p (t?ng ch?a n??c khng ??ng nh?t, ranh gi?i n??c nh?t v n??c m?n c hnh d?ng ph?c t?p v.v) th p d?ng ph??ng php m hnh s? l h?p l nh?t.

4.5. Tiu ch v? cc ch? tiu Kinh t? - X h?i - Mi tr??ng

Tr? l??ng n??c d??i ??t cn ???c b?o ??m thng qua ?nh gi tc ??ng mi tr??ng do khai thc n??c gy ra. Con s? tr? l??ng ? c ???c b?n v?ng hay khng cn ph? thu?c vo trong qu trnh khai thc n??c c gy ra nh?ng tc ??ng x?u ??n mi tr??ng hay khng, v d? nh? do khai thc n??c m gy ra ln ??t, mu?i ha th? nh??ng, xm nh?p m?n, nhi?m ngu?n n??c. th khng th? ???c php. Tr? l??ng n??c d??i ??t ???c x?p vo c?p cng cao th s? tc ??ng ny ph?i th?p v ph?i d? bo ???c s? tc ??ng ??n ?u m?t cch chnh xc nh?t.

5. Phn c?p Tr? l??ng v Ti nguyn d? bo n??c d??i ??t

Nh?ng khi ni?m thu?t ng? sau ?y ???c s? d?ng th?ng nh?t trong b?ng phn c?p tr? l??ng v ti nguyn khong s?n.

Tr? l??ng n??c d??i ??t (tr? l??ng khai thc n??c d??i ??t) l l??ng n??c c th? nh?n ???c t? m? n??c hay m?t ph?n m? n??c b?i cc cng trnh khai thc n??c h?p l v? m?t ??a ch?t, kinh t? k? thu?t trong ?i?u ki?n v ch? ?? khai thc ? cho v?i ch?t l??ng n??c th?a mn yu c?u s? d?ng trong su?t th?i gian khai thc, khng gy tc ??ng mi tr??ng

Tr? l??ng n??c d??i ??t ???c tnh ton theo k?t qu? cng tc th?m d ??a ch?t th?y v?n c?ng nh? theo ti li?u khai thc n??c d??i ??t trong di?n tch m? n??c. ??i t??ng tnh ton tr? l??ng n??c d??i ??t  l m? n??c d??i ??t dng cho ?n u?ng sinh ho?t, k? thu?t v m? n??c khong.

Ti nguyn d? bo l l??ng n??c c ch?t l??ng v gi tr? xc ??nh c th? nh?n ???c trong gi?i h?n m?t  c?u trc ??a ch?t th?y v?n, m?t l?u v?c sng hay m?t vng lnh th? c ti?m n?ng khai thc s? d?ng sau ny.

??i t??ng ?nh gi ti nguyn d? bo n??c d??i ??t l cc t?ng ch?a n??c trong gi?i h?n m?t c?u trc ??a ch?t th?y v?n hay m?t thung l?ng sng theo k?t qu? m hnh ha ?i?u ki?n ??a ch?t th?y v?n khu v?c, b?ng ph??ng php tnh ton cn b?ng, tnh ton th?y ??ng l?c ho?c c th? b?ng ph??ng php t??ng t? ??a ch?t th?y v?n. (Khi ni?m Ti nguyn d? bo n??c d??i ??t thay cho Tr? l??ng khai thc ti?m n?ng n??c d??i ??t hi?n nay ?ang s? d?ng)

Ti nguyn d? bo n??c d??i ??t th? hi?n b?ng con s? m3/ngy c th? nh?n ???c t? t?ng ch?a n??c b?ng cc cng trnh khai thc quy ??c trong gi?i h?n m?t c?u trc ch?a n??c, hay trong m?t thung l?ng sng, m?t ??a gi?i hnh chnh xc ??nh.

Tu? thu?c vo ?? chi ti?t c?a cng tc ?i?u tra ?nh gi n??c d??i ??t, ty thu?c vo ?? chi ti?t nghin c?u ch?t l??ng n??c v ?i?u ki?n khai thc, d?a vo cc tiu ch trnh by ? trn, ?  Vi?t Nam, tr? l??ng v ti nguyn n??c d??i ??t ???c phn chia ra lm 4 c?p l: c?p A (tr? l??ng ?o ???c), c?p B (tr? l??ng tnh ton ???c), c?p C1 (tr? l??ng ?? xu?t ???c), v c?p C2 (ti nguyn d? bo).

Tr? l??ng c?p A (tr? l??ng ?o ???c) ???c phn ra trong gi?i h?n m? n??c hay t?ng ch?a n??c trong ? c cng trnh khai thc n??c ?ang ho?t ??ng.

Tr? l??ng c?p A ph?i th?a mn:

+ c?u t?o ??a ch?t, ?i?u ki?n ??a l t? nhin, ?CTV, kinh t? x h?i v sinh thi di?n tch m? hay m?t ph?n m? n??c ???c nghin c?u ?? chi ti?t;

+ cc thng s? ?CTV c?a t?ng ch?a n??c khai thc, ?i?u ki?n bin v s? can nhi?u gi?a cc cng trnh khai thc ???c xc ??nh m?t cch ?? tin c?y;

+ xc ??nh ???c v? tr, chi?u dy v tnh ch?t th?m c?a l?p ng?n cch th?m n??c y?u;

+ xc ??nh ???c v ?nh gi ???c ngu?n hnh thnh tr? l??ng n??c d??i ??t;

+ ch?t l??ng n??c ???c nghin c?u trong qu trnh khai thc ho?c b?ng nghin c?u b? sung chuyn mn v? ch?t l??ng n??c

+ xc l?p ???c m?c ?? ?nh h??ng c?a khai thc n??c ??n mi tr??ng xung quanh.

X?p vo tr? l??ng c?p A l l?u l??ng khai thc trung bnh (m3/ngy) c?a cc cng trnh khai thc n??c ?ang ho?t ??ng ???c 1 n?m tr? ln v ph?i ???c ?nh gi d? bo s? bi?n ??i c?a n trong qu trnh khai thc b?ng ph??ng php m hnh ton.

Tr? l??ng c?p A khng ???c phn c?p trong nhm m? c ?i?u ki?n ?CTV r?t ph?c t?p.

Tr? l??ng c?p B (tr? l??ng tnh ton ???c) ???c phn ra trong gi?i h?n m? n??c hay t?ng ch?a n??c c cng trnh khai thc n??c ?ang ho?t ??ng hay trn di?n tch th?m d c ?i?u ki?n ??a ch?t th?y v?n ??n gi?n hay ph?c t?p v?a.

Tr? l??ng c?p B ph?i tho? mn:

+ c?u t?o ??a ch?t, ?i?u ki?n ?CTV, ??a l t? nhin, kinh t? x h?i v sinh thi ???c nghin c?u v?i ?? tin c?y c?n thi?t;

+ c ??y ?? thng tin c?n thi?t ?? l?p lu?n m hnh ??a ch?t th?y v?n t? nhin (trong tr??ng h?p c?n thi?t l m hnh ton) m? n??c hay m?t ph?n m? n??c bao g?m c? di?n tch ?nh h??ng c?a khai thc;

 + cc thng s? ?CTV v cc ti li?u ??u vo khc c?n thi?t ?? ?nh gi tr? l??ng ???c xc ??nh theo ti li?u ht n??c ??n v ht n??c chm, ti li?u ??a v?t l, ti li?u kh t??ng - th?y v?n, theo k?t qu? cng tc th?m d ??a ch?t ph?c v? m?c ?ch khc;

+ l?u l??ng thi?t k? l? khoan khai thc c?n ???c ch?ng minh b?ng k?t qu? ht n??c l? khoan th?m d;

+ cc ngu?n hnh thnh tr? l??ng ???c l?p lu?n v ?nh gi b?ng tnh ton;

+ ch?t l??ng n??c d??i ??t ???c nghin c?u theo ti li?u phn tch m?u n??c l? khoan th?m d v l? khoan khai thc theo cc ch? tiu ph h?p v?i m?c ?ch s? d?ng;

+ nh?n ???c ti li?u ??u vo c?n thi?t ?? l?p lu?n v tnh ton ??i phng h? v? sinh;

+ ?nh gi ???c ?nh h??ng tc ??ng khai thc n??c ??n mi tr??ng xung quanh;

+ x?p vo c?p B l: l?u l??ng tnh ton c?a cng trnh khai thc trn di?n tch m? hay m?t ph?n di?n tch m? c ?? ?i?u ki?n ?CTV ??n gi?n, ph?c t?p v?a v ph?c t?p; l?u l??ng khai thc ngo?i suy 2 l?n t? tr? l??ng c?p A theo ???ng cong l?u l??ng v theo kho?ng cch b? tr cng trnh khai thc ??i v?i m? n??c c ?? ph?c t?p c?p 1 v 2; l?u l??ng ht n??c khai thc th nghi?m di ngy ??i v?i m? n??c c ?? ph?c t?p c?p 3.

Trn nh?ng di?n tch c cng trnh khai thc n??c theo s? li?u khai thc khng th? x?p vo c?p A th c th? x?p vo c?p B.

Khng x?p tr? l??ng ? ???c th?m d v ?nh gi vo c?p B trn di?n tch m? n??c c ?? ph?c t?p c?p 4 (nhm m? c ?i?u ki?n ?CTV r?t ph?c t?p).

Tr? l??ng c?p C1 (tr? l??ng ?? xu?t) ???c phn ra trong gi?i h?n cc m? n??c hay cc t?ng ch?a n??c c ?i?u ki?n ??a ch?t th?y v?n t? ??n gi?n ??n ph?c t?p.

Tr? l??ng c?p C1 ph?i th?a mn ?i?u ki?n sau:

+ ? xc ??nh ???c ??c ?i?m ch? y?u v? c?u t?o ??a ch?t v ?i?u ki?n ?CTV, ?i?u ki?n sinh thi, ??a l t? nhin, kh t??ng - th?y v?n v cc ?i?u ki?n khc ?nh h??ng c th? ??n ??n khai thc n??c trong t??ng lai;

+ c thng tin ?? l?p lu?n m hnh ?CTV hay m hnh ton di?n tch m? n??c v di?n tch ?nh h??ng khai thc n??c sau ny;

+ cc thng s? ?TCV ch? y?u ???c xc ??nh theo ti li?u ht n??c ??n, ti li?u ??a v?t l, kh t??ng th?y v?n., c?ng nh? theo ti li?u th?m d tr??c ?y cho m?c ?ch khc;

+ ??nh h??ng ???c cc ngu?n ch? y?u hnh thnh tr? l??ng khai thc;

+ ch?t l??ng n??c v?i cc ch? tiu ph h?p m?c ?ch s? d?ng ???c nghin c?u theo ti li?u ht n??c th nghi?m t? l? khoan ??n v theo cc m?u thu th?p ???c trong cc d?ng cng tc ?i?u tra khc;

+ c ti li?u ?? l?p lu?n kh? n?ng thi?t l?p ??i phng h? v? sinh cho cng trnh khai thc n??c trong t??ng lai;

+ ?nh gi s? b? kh? n?ng ?nh  h??ng mi tr??ng c?a cng trnh khai thc n??c trong t??ng lai;

X?p vo c?p C1 l: l?u l??ng thi?t k? c?a cng trnh khai thc n??c trn di?n tch c cng trnh khai thc n??c ?ang ho?t ??ng trong nhm m? 1, 2, 3  tr? ?i tr? l??ng ? x?p vo c?p A, B; l?u l??ng tnh ton l?y n??c trn di?n tch th?m d v trong vng ?nh h??ng c?a cng trnh khai thc trong t??ng lai nhm m? 1 v 2, tr? ?i tr? l??ng ? x?p c?p B; l?u l??ng th?c b?m cc l? khoan ht n??c th nghi?m ng?n ngy; l?u l??ng ht n??c tnh ton trn di?n tch m? thu?c nhm 1, 2 v 3 ch?a ???c khai thc s? d?ng.

Tr? l??ng c?p C2 (Ti nguyn d? bo) cho php xem xt kh? n?ng t?ng tr? l??ng n??c d??i ??t trn di?n tch th?m d m? v xc l?p cc cng tc ?i?u tra ?nh gi nng c?p tr? l??ng. Ti nguyn d? bo c th? ???c xc ??nh ch? y?u nh? t?ng h?p ti li?u ??a ch?t thu? v?n khu v?c v k?t qu? c?a cng tc tm ki?m, th?m d. N ph?n nh ti nguyn n??c d??i ??t trong m?t c?u trc ch?a n??c, trong m?t l?u v?c sng hay trong gi?i h?n hnh chnh m?t lnh th? nghin c?u.

??a vo ti nguyn d? bo n??c d??i ??t l con s? tr? l??ng ???c xc ??nh b?ng ph??ng php cn b?ng, b?ng ngu?n hnh thnh tr? l??ng n??c d??i ??t c th? ti t?o ???c, b?ng k?t qu? ch?y m hnh.

6. K?t lu?n

Trong qu trnh th?c hi?n cc nhi?m v? c?a ?? ti, m?t trong nh?ng s? li?u quan tr?ng nh?t ?? phn vng lnh th? l s? li?u v? tr? l??ng n??c d??i ??t c?a cc t?ng ch?a n??c. Chng ti ? t?p h?p ???c nhi?u s? li?u v? tr? l??ng ? ???c th?m d v ?nh gi t? tr??c ??n nay ? ?BBB v ?BNB. Tuy nhin nh? ? ni ? trn, do t? lu ? Vi?t Nam khng c nh?ng h??ng d?n th?ng nh?t, ch?a c m?t h?i ??ng c ?? th?m quy?n cng nh?n, nn cc con s? tr? l??ng tnh ra r?t khc nhau v m?i ng??i hi?u m?t cch khc nhau. Ti nguyn n??c d??i ??t ? H N?i giu hay ngho, tr? l??ng n??c d??i ??t ? H N?i ?? hay khng ?? cho nhu c?u s? d?ng. Cu tr? l?i ? c nh?ng ch?a c ng??i nghe!

M?c d lu?t ti nguyn n??c ? ???c Qu?c h?i thng qua t? n?m 2012, nh?ng nh?ng v?n ?? r?t c? th? trnh by ? trn khng ???c trnh by trong ?. ? ??n lc ph?i c cc quy trnh, quy ph?m, h??ng d?n tri?n khai th?c hi?n nh?ng v?n ?? chuyn su v? ti nguyn v tr? l??ng n??c d??i ??t, m?t l? h?ng l?n trong cng tc qu?n l ti nguyn n??c ? Vi?t Nam.

TI LI?U THAM KH?O

[1]. International Reporting Template November for the public reporting of  exploration results, mineral resources and mineral reserves. November 2013.

[2]. Alignment of Resource and Reserve Classification Systems Russian Federation  and  CRIRSCO. Dr Stephen Henley. Niall Young.

[3]. JORC (2004) The Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (JORC Code, 2004 edition), http://www.jorc.org/main.php

[4]. Proposed Groundwater classification scheme (2006). Ben Green, SRK Consulting (UK) Limited, Cardiff, UK; Anastasia Boronina, SRK Consulting (UK) Limited, Cardiff, UK; Richard Connelly, SRK Consulting (UK) Limited, Cardiff, UK;

[5]. Proposals for a Groundwater classification system and its aplication in regulation.  UK Technical Advisory Group on the Water Framework Directive.  Final Report  (SR1 2007)  October 2007

[6]. ????????? ?.?., ????????? ?.?., ????? ?.? (2005). ???????? ???????? ?????????? ????? ????????????? ???????????????? ??????? ? ?????????? ???????????????? ???????? ????????? ???.n \ ?????????? ????? \ ??????? \ "???????? ? ?????? ????", ?11,2005 ?. 

[7]. ?????? ?? 30 ???? 2007 ?. N 195 ???. . ????????????? ??????? ? ?????????? ???????? ????????, ??????????? ? ??????????? ????????? ???

[8]. ???????? ????: ???????????? ???????????? ?? ?????????? ????????????? ??????? ? ?????????? ???????? ????????, ??????????? ? ??????????? ????????? ???, ???????????? ???????????????????? ????????? ???????? ?????????? ??????????? 30 ???? 2007 ?. ? 195.


Mục mới hơn:
Mục cũ hơn: