Họp phiên thứ nhất Ban thường vụ Hội ĐCTV Việt Nam nhiềm kỳ 2020-2025
Thứ sáu, 02 Tháng 4 2021 18:13    In

Ngày 02 tháng 04 năm 2021, Thường vụ BCH TW Hội ĐCVT Việt Nam họp phiên thứ nhất tại Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra TNN miền Bắc.

Thành phần tham dự gồm các Ủy viên Ban thường vụ Hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được BCH TW Hội bầu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV ngày 27 tháng 3 năm 2021.

Nội dung họp nhằm phân công nhiệm vụ các ủy viên Ban thường vụ; kiện toàn bộ máy tổ chức; thống nhất nội dung hoạt động và đề ra phương hướng hoạt động của Hội.

Thường vụ BCH đã lắng nghe rất nhiều ý kiến đóng góp của các Ủy viên liên quan đến các vấn đề xem xét lựa chọn thời điểm phù hợp để đề xuất đổi tên Hội và điều chỉnh các nội dung quy định trong điều lệ Hội đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn và xu hướng phát triển của Xã hội. Đẩy mạnh các hoạt động NCKH, tiếp tục hoàn thiện các đề xuất đề tài cấp Nhà nước mà Hội đã thực hiện trong nhiệm kỳ 2015-2020; phát huy hơn nữa vai trò tư vấn phản biện của Hội ĐCTV Việt Nam; tập trung vào một số hướng nghiên cứu mà Xã hội đang đặc biệt quan tâm như Nước khoáng, nước nóng, sụt lún mặt đất do khai thác nước, các tai biến địa chất liên quan đến nước dưới đất như trượt, sạt lở; tổ chức các Hội thảo khoa học.

II.1. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC UV BAN THƯỜNG VỤ

$11.      PGS.TS. Nguyễn Văn Lâm - CT

$12.      TS. Tống Ngọc Thanh         - PCT thường trực phụ trách khối các Bộ ngành Trung ương

$13.      TS.Nguyễn Minh Khuyến   - PCT phụ trách công tác tư vấn phản biện

$14.      PGS.TS. Phạm Quý Nhân   - PCT phụ trách Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế

$15.      Ths. Trần Thị Huệ                - PCT phụ trách hoạt động doanh nghiệp

$16.      TS. Nguyễn Tiếp Tân          - PCT Phụ trách khối các Viện nghiên cứu

$17.      PGS.TS. Nguyễn Việt Kỳ   - PCT Ban Khoa học Công nghệ và hợp tác quốc tế

$18.      Ths. Nguyễn Hữu Bình       - PCT - VPĐD BTB

$19.      TS. Ngô Tuấn Tú                  - PCT - VPĐD NTB và TN

$110.KS. Trần Quốc Hòa             - PCT – VPĐD phía Nam

$111.TS. Nguyễn Bách Thảo       - TTK – Trưởng Ban truyền thông

$112.Ths. Nguyễn Thạc Cường   - Trưởng ban Kiểm tra

$113.Ths. Nguyễn Tiến Vinh       - UV - Phụ trách khối địa phương

$114.PGS. TS. Đoàn Văn Cánh   - UV - Ban Tư vấn phản biện, Khoa học công nghệ,

$115.TS. Nguyễn Văn Túc           - UV - Ban Đối ngoại, thi đua khen thưởng; Ban TVPB

$116.PGS.TS. Đặng Xuân Phong- UV

$117.TS. Phan Chu Nam               - UV

$118.Ths. Nguyễn Quang Huy     - UV

$119.Ths. Nguyễn Chí Nghĩa       - UV

$120.PGS.TS. Đỗ Văn Bình         - UV

$121.TS. Đào Hồng Hải                - UV


II.2. KIỆN TOÀN BỘ MÁY TỔ CHỨC

BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG HỘI

$11.      Ths. Nguyễn Thạc Cường   - Trưởng ban

$12.      PGS.TS. Đỗ Văn Bình         - UV

$13.      TS. Nguyễn Diệu Trinh       - UV

BAN TỔ CHỨC

$11.      PGS.TS. Nguyễn Văn Lâm       - Trưởng ban

$12.      TS. Tống Ngọc Thanh               - PTB

$13.      TS. Nguyễn Minh Khuyến        - UV

$14.      TS. Nguyễn Tiếp Tân                - UV

$15.      PGS. TS. Nguyễn Việt Kỳ        - UV

 

BAN TÀI CHÍNH

$11.      Ths. Trần Thị Huệ              - Trưởng ban

$12.      PGS.TS. Đỗ Văn Bình         - PTB

$13.      KS. Trần Quốc Hòa             - UV

$14.      TS. Nguyễn Bách Thảo       – UV

$15.      KS. Nguyễn Hữu Bình        - UV

$16.      Ths. Nguyễn Tiến Vinh       - UV

BAN TƯ VẤN PHẢN BIỆN

$11.      TS. Nguyễn Minh Khuyến   - Trưởng ban

$12.      Ths. Trần Thị Huệ                 - PTB

$13.      TS. Đặng Xuân Phong         - UV

$14.      PGS. TS. Đoàn Văn Cánh     - UV Cố Vấn

$15.      TS. Nguyễn Văn Túc           - UV Cố vấn

BAN KHCN VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

$11.  PGS. TS. Phạm Quý Nhân       - Trưởng ban

$12.  PGS.TS. Nguyễn Việt Kỳ       - PTB

$13.  Ths.Nguyễn Thạc Cường           - UV

$14.  TS. Ngô Tuấn Tú                    - UV

$15.  TS. Nguyễn Bách Thảo           - UV

$16.  TS. Đào Hồng Hải                   - UV

$17.  TS. Nguyễn Văn Túc               - UV

BAN TRUYỀN THÔNG, THI ĐUA KHEN THƯỞNG

$11.  TS. Nguyễn Bách Thảo         - Trưởng ban

$12.  TS. Nguyễn Tiếp Tân           - PTB

$13.  TS. Nguyễn Văn Túc             - UV

$14.  TS. Phan Chu Nam               - UV

$15.  Ths. Nguyễn Chí Nghĩa       - UV

$16.  Ths. Nguyễn Quang Huy     - UV

 

Chủ tịch Hội - PGS.TS. Nguyễn Văn Lâm trình bày phương hướng hoạt động của Hội ĐCTV trong nhiệm kỳ 2020-2025

Chủ tịch Hội khóa IV nhận bàn giao các tài liệu của Hội và tặng hoa chúc mừng.


Mục mới hơn:
Mục cũ hơn: