Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:305. Error 9: Invalid character

S? l??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay40
mod_vvisit_counterHm qua36
mod_vvisit_counterTrong tu?n510
mod_vvisit_counterTu?n tr??c430
mod_vvisit_counterTrong thng1562
mod_vvisit_counterThng tr??c4220
mod_vvisit_counterT?t c?833608

Hiện có: 5 khách, 1 bots online
Hm nay: 16/01/2021 - 10:58
T?ng k?t n?m 2014
Thứ tư, 21 Tháng 1 2015 01:13    In Email
IMG 3073
 
Thứ ba, 13 Tháng 1 2015 07:24    In Email
thiep nam moi 12-1 3
 
Thứ hai, 12 Tháng 1 2015 05:30    In Email

BAN CH?P HNH TRUNG ??NG

H?I ??A CH?T TH?Y V?N VI?T NAM (?CTV)

Vietnam Association of Hydrogeology (VAH)

Kha II (2011 2015)

TT

H? v Tn

Ch?c v? ???ng nhi?m, ??n v? cng tc

Trch nhi?m trong BCH

TH??NG V? BAN CH?P HNH

1

PGS.TS ?on V?n Cnh

H?i ?CTV Vi?t Nam

Ch? t?ch ph? trch chung, t? ch?c h?i, Tr??ng ban KHCN, T?ng bin t?p trang WEB c?a H?i

2

ThS Ph?m V?n Gi?ng

Lin ?on tr??ng L? QH&?T TNN mi?n Nam

PCT, UV th??ng v? ph? trch Chi h?i ?CTV mi?n Nam

3

TS ?? Ti?n Hng

H?i ?CTV Vi?t Nam

UV th??ng v?, tr??ng Ban ??i ngo?i.

4

TS T ?nh Huy?n

H?i ?VTV Vi?t Nam

UV th??ng v?, Tr??ng Ban Ki?m tra

5

PGS TS Nguy?n Vi?t K?

Ch? nhi?m khoa ?C-DK tr??ng ?H Bch khoa TP HCM

PCT, UV th??ng v? ph? trch kh?i HV cc tr??ng ?H pha Nam

6

PGS TS Nguy?n V?n Lm

Ch? nhi?m kh?a ??a ch?t, tr??ng b? mn ?CTV-Tr??ng ?H M?C

PCT, UV th??ng v? ph? trch kh?i HV cc tr??ng ?H pha B?c

7

KS Nguy?n L?u

Lin ?on tr??ng L? QH&?T TNN mi?n Trung

PCT, UV th??ng v? ph? trch Chi h?i ?CTV mi?n Trung v Ty Nguyn

8

PGS.TS Ph?m Qu Nhn

P Hi?u tr??ng tr??ng ?H TN v MT, B?TN&MT

PCT kim TTK, UV th??ng v?, Tr??ng ban ?o t?o, PBT trang WEB c?a H?i

9

TS T?ng Ng?c Thanh

T?ng G? TT QH v ?T TNN Qu?c Gia

PCT, UV th??ng v? ph? trch Chi h?i ?CTV mi?n B?c, PTBT trang web c?a H?i

10

TS Nguy?n V?n Tc

H?i ?CTV Vi?t Nam

PCT, UV th??ng v?,  Tr??ng Ban N?i chnh

11

ThS Chu Tr?n V?nh

Ph C?c tr??ng c?c Qo?n l TNN, B?TN&MT

PCT, UV th??ng v?, Tr??ng ban Ti chnh

 

 

        ??a ch? lin h?:

        V?n phng H?i ??t t?i: Lin ?on Quy ho?ch v ?i?u tra ti nguyn n??c mi?n B?c

        ??a ch?: S? 10, ng 42, ph? Tr?n Cung, ph??ng Ngh?a Tn, qu?n C?u Gi?y, thnh ph? H N?i.

            Ch? t?ch H?i : 0903422671, email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

            PCT kim TTK :  0913546004, email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

CC BAN (X?P THEO V?N ABC)

BAN ?O T?O

10

TS ?? V?n Bnh

PCN Khoa Mi tr??ng, Tr??ng BM ??a sinh thi, Tr??ng ??i h?c M?-?C

UV Ban ?o t?o

11

PGS.TS Nguy?n V?n ??n

H?i ?CTV Vi?t Nam

UV Ban ?o t?o

12

PGS.TS Nguy?n H?ng ??c

Ch? nhi?m b? mn, Tr??ng ??i h?c Xy d?ng

UV Ban ?o t?o

13

PGS.TS Nguy?n Vi?t K?

Ch? nhi?m khoa ??a ch?t-D?u kh, Tr??ng ??i h?c Bch khoa TP HCM

UV Ban ?o t?o

14

PGS.TS Nguy?n V?n Lm

Ch? nhi?m khoa ??a ch?t, Ch? nhi?m BM ?CTV, Tr??ng ??i h?c M?-?C

UV Ban ?o t?o

BAN HTQT

15

ThS L Thi?u S?n

G? TT NS&VS MTNT TW

UV Ban HTQT

16

TS V? Kim Tuy?n

H?i ?CTV Vi?t Nam

UV Ban HTQT

BAN KHCN

17

GS.TS ??ng H?u ?n

H?i ?ctv Vi?t Nam

UV Ban KHCN

18

TS ?? Tr?ng S?

H?i ?CTV Vi?t Nam

UV Ban KHCN

19

TS L Th? Thanh Tm

Tr??ng phng n??c d??i ??t, Vi?n ??a L, Vi?n KH&CN Vi?t Nam

UV Ban KHCN

20

PGS.TS Nguy?n Xun T?ng

Vi?n V?t li?u, Vi?n KH&CN Vi?t Nam

UV Ban KHCN

21

TS Ng Tu?n T

Ph L?T L? QH&?T TNN mi?n Trung

UV Ban KHCN

BAN KI?M TRA

22

KS Hong ?nh Lu?t

?on tr??ng ?on 501

UV Ban Ki?m tra

23

TS Nguy?n V?n Ng

Tr??ng phng Qu?n l KS & TNN, s? TN&MT TP HCM

UV Ban Ki?m tra

BAN N?I CHNH

24

ThS Tr?n Th? Hu?

Tr??ng phng Qu?n l TNN n??c, C?c QL TNN, B?TN&MT

UV Ban N?i chnh

25

KS Nguy?n V?n L?p

G? Cng ty WEDECO

UV Ban N?i chnh

BAN TI CHNH

26

ThS. Tr?n V?n An

H?i ?CTV Vi?t Nam

UV Ban Ti chnh

27

KS ?o Duy Nhin

H?i ?CTV Vi?t Nam

UV Ban Ti chnh

28

ThS Phan Chu Nam

P.L? Tr??ng

UV Ban Ti chnh

29

ThS Hong Ph??c

G? Trung tm

UV Ban Ti chnh

30

TS Nguy?n Ti?p Tn

Ch? t?ch H? D?u ti?ng

UV Ban Ti chnh

31

KS Nguy?n V?n Tn

S? TN&MT H N?i

UV Ban Ti chnh

 
BCH nhi?m k? 2011 - 2015
Thứ hai, 12 Tháng 1 2015 05:02    In Email
BCH2 001Nh?c l?i cho nh?
 
Các bài viết khác...


Trang 4 trong tổng số 7 trang